Tempahan / Pendaftaran.

  1. Setiap tempahan / pendaftaran hendaklah mengikut tarikh penerbangan yang disediakan.
  2. Tempahan / pendaftaran hendaklah dibuat tidak kurang dari 21 hari dari tarikh berlepas (tertakluk pada visa dan tiket).
  3. Setiap tempahan / pendaftaran hendaklah disertakan dengan wang pendahuluan sebanyak RM1,000 dan bayaran penuh hendaklah di jelaskan 30 hari sebelum penerbangan.
  4. Tempahan / pendaftaran hendaklah berurusan terus dengan staf Falcon Travel atau wakil yang dilantik oleh syarikat sahaja.
  5. Setiap tempahan / pendaftaran perlu mengisi borang pendaftaran umrah.

 

Bayaran.

  1. Setiap Jemaah perlu membuat bayaran pendahuluan sebanyak RM 1,000.
  2. Baki bayaran hendaklah dibuat 30 hari sebelum tarikh penerbangan.
  3. Bayaran hendaklah dibuat terus ke akaun Maybank:- 

          Falcon Travel & Tours Sdn. Bhd.       No. akaun : 5646 8710 4386

  1. Bukti pembayaran hendaklah difax atau email ke Falcon Travel.
  2. Resit akan dikeluarkan setelah bayaran dibuat .